ZAKRES USŁUG

Tridon Consulting zapewnia wyspecjalizowane usługi doradcze na każdym etapie pozyskiwania dotacji unijnych.

Nasza oferta jest kompleksową usługą doradztwa unijnego dla firm – pozyskujemy dla naszych klientów dotacje unijne, począwszy od analizy
planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Pełny outsourcing usługi doradczej obejmuje następujące etapy:

Konsultacje i analiza przedsięwzięcia

Analiza i weryfikacja planów rozwojowych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dofinansowania

Wybór i ocena innowacyjnych projektów

Rekomendacja najkorzystniejszego modelu finansowania dla planowanych do realizacji projektów

Wskazanie najlepszego programu lub programów dotacyjnych z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków

Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności, analiza finansowa)

Pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (m.in. badania rynkowe, badania czystości patentowej)

Pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi (w razie takiej potrzeby)

Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej

Dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień

Przygotowanie do udziału w Panelu Ekspertów będącego częścią oceny merytorycznej projektu

Umowa o dofinansowanie

Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku

Pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje

Doradztwo w trakcie wdrażania do realizacji projektu inwestycyjnego/projektu badawczo-rozwojowego

Rolizczenie unijnego projektu

Wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (w tym współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dotację)

Wsparcie podczas przeprowadzania procedur konkursowych mających na celu wybór podwykonawcy inwestycji

Wsparcie w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację

Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań pośrednich oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu

Tridon Consulting

Pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm to misja, którą zespół Tridon Consulting od 2007 roku realizuje z bardzo dużym powodzeniem. W ciągu 14 lat działalności na rynku doradztwa unijnego w imieniu naszych klientów pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 1,49 miliarda złotych! Tym samym w zakresie kompleksowego doradztwa dla firm stawiającego za cel pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe (w tym dotacje na innowacje), zdobyliśmy ugruntowaną pozycję w swojej dziedzinie. Co więcej, nie boimy się realizacji trudnych projektów i chętnie podejmiemy się wyzwań!

Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zespół TC przez ostatnie 14 lat zdobywał doświadczenie na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój ich biznesu. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie realizacji usługi doradczej, w szczególności przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dotacje unijne, dzięki czemu pozyskiwanie funduszy na Państwa przedsięwzięcie przebiegnie w sposób profesjonalny, sprawny i efektywny. Programy unijne oraz przyznawane w ich ramach dofinansowania unijne są ogromną szansą dla rozwoju wielu przedsiębiorstw. Jednak wymóg znajomości szeregu dokumentów związanych z ubieganiem się o środki unijne dla firm, potrafi czasami przytłoczyć. Nie wspominając o tym, ile czasu zajmuje samo pisanie wniosków o dotacje unijne. Wieloletnie doświadczenie zespołu projektowego gwarantuje profesjonalne doradztwo, jak również indywidualne dopasowanie zakresu naszych usług do zgłaszanych przez Państwa potrzeb oraz rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska