Dotacje

Przemysł 4.0 - Dotacje UE

Za wdrażanie poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Alokacja konkursu wynosi 25 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy: 800 000 zł. Wsparcie do 85% wartości projektu.

Konkurs wspiera projekty mające na celu wdrożenie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji obejmujące:

Opracowanie mapy drogowej (mapa drogowa - plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0)

Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska