Dotacje

Program NUTRITECH – Innowacje w żywieniu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu NUTRITECH. Przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe mogą ubiegać się o granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.
Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 6 lipca do 30 września br., do godz. 16:00.
Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Wysokość dofinansowania dla projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie ich wyników do zastosowania w praktyce, zawiera się w przedziale od 1 do 10 mln zł, a jego poziom w odniesieniu do poszczególnych typów wnioskodawców i rodzajów prac B+R.

Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 2 lata.

Zakres tematyczny I konkursu NUTRITECH obejmuje trzy obszary:

I. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI, M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI

Produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne.

II. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

Druga grupa rozwiązań dotyczy diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług skierowanych do osób już zmagających się z takimi chorobami.

III. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji zywności prozdrowotnej.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska