Dotacje

Program LIDER Edycja XIII – dotacje dla naukowców

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Wnioskodawca aplikuje do programu  wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna)  prowadząca badania naukowe lub prace naukowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Harmonogram konkursu

 

Program adresowany jest do osób, które:

Dofinansowaniu podlegają:

Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

O dofinansowanie – maksymalnie 1,5 mln zł – aplikować mogą doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od którego uzyskania nie upłynęło 7 lat.

Program LIDER adresowany jest do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Wymagane jest także, aby Wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w ww. programie. Program LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt (brak ograniczenia co do zakresu tematycznego składanego projektu). Na dofinansowanie mają szansę projekty będące innowacyjnym pomysłem o potencjale wdrożeniowym lub aplikacyjnym.

Projekty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, muszą zostać zrealizowane we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera przez cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska