Magdalena Herod, Dyrektor Zarządzający
Działu Doradztwa Europejskiego.

W TRIDON Consulting odpowiada za pracę zespołu konsultantów Działu Doradztwa Europejskiego oraz nadzór nad prowadzonymi projektami, koordynuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej oraz osobiście uczestniczy w kolejnych etapach procedury aplikacyjnej, a także wspiera
i monitoruje rozliczanie dofinansowanych projektów.

Tridon Consulting to polska firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych. Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń, spełniając oczekiwania przedsiębiorstw względem fachowego i rzetelnego doradztwa. 

Analizujemy potrzeby rozwojowe oraz inwestycyjne naszych Klientów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania unijnego, a następnie dopasowujemy program dotacyjny do danej inwestycji – doradzamy najkorzystniejszy model pozyskania finansowania na konkretny projekt inwestycyjny bądź badawczo-rozwojowy.

Kompleksowe doradztwo przy wnioskowaniu o środki unijne na realizację projektu Klienta wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, uwzględnia profesjonalną i stałą opiekę specjalisty, obejmującą wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania. Nasz zespół przygotuje dla Państwa firmy całość dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania programowe.

Dzięki współpracy z TRIDON Consulting można dokonać outsourcingu znacznej części prac związanych z procesem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych, a przez to ograniczyć Państwa zaangażowanie do niezbędnego minimum. 

Rola firmy doradczej w pozyskiwaniu funduszy unijnych – dlaczego warto skorzystać z jej usług?

Nawet dokładne przestudiowanie instrukcji dotyczących wypełniania dokumentów przy staraniu się o dotację nie gwarantuje sukcesu. Dlaczego? Bo braki formalne stanowią niewielki procent wniosków odrzuconych. Znacznie częściej wnioski nie spełniają kryteriów oceny merytorycznej.

Ubieganie się o dotacje unijne to złożony proces. Wymaga nakładu czasu na przygotowanie aplikacji unijnej, kompleksowego podejścia do przygotowania projektu oraz przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych. Podczas oceny merytorycznej wnioski są odrzucane m.in. z powodu: niewystarczających opisów, braku lub niedostatecznego uzasadnienia wydatków, niespójności pomiędzy informacjami przedstawionymi w poszczególnych punktach wniosku. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny projektu. 

W celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji trzeba poświęcić wiele uwagi na odpowiednie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i zadbanie o najmniejsze niuanse. W warunkach sporej konkurencji o dotacje unijne, gdy liczba złożonych projektów w konkursie i wnioskowane przez przedsiębiorców kwoty dofinansowania wielokrotnie przekraczają dostępny budżet, o pozyskaniu dotacji decyduje profesjonalne przygotowanie projektu maksymalizujące możliwą do uzyskania punktację. 

Skorzystanie z usług firmy doradczej specjalizującej się w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania unijnego dla firm, zapewniającej profesjonalne i stałe doradztwo obejmujące wszystkie etapy pozyskiwania funduszy unijnych, pozwala przyspieszyć oraz znacznie ułatwić przedsiębiorcy etap przygotowania dokumentacji projektowej oraz zwiększa szansę na końcowy sukces.

Podsumowując:

  • Słuchamy potrzeb naszych Klientów i dopasowujemy odpowiedni program unijny do danej inwestycji.
  • Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę konsultanta, obejmującą wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych.
  • Pomagamy przedsiębiorstwom w przygotowaniu całości dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania programowe.
  • Dzięki współpracy z doradcą dokonują Państwo outsourcingu znacznej części prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, a przez to ograniczamy Państwa zaangażowanie do niezbędnego minimum. 
 

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska