Dotacje

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska otrzyma 72,2 mld euro oraz z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 3,8 mld euro. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Kluczowym priorytetem jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane są prace badawcze i rozwojowe (wraz ze stworzeniem prototypu), a także projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenia do produkcji wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie bądź rozbudowę Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

Dotacje na projekty B+R
badania i rozwój

Prace badawcze, w zakres których wchodzą
badania podstawowe, badania przemysłowe
i prace rozwojowe

Dotacje na centra
badawczo-rozwojowe

budowa lub rozbudowa nowoczesnych
centrów/działów badawczo-rozwojowych

Dotacje na wdrożenie
wyników prac B+R

Wdrożenie na rynek produktów lub usług opracowanych w wyniku prac B+R

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Priorytet 1
Wsparcie dla przedsiębiorców

Moduł badawczo-rozwojowy lub

Moduł inwestycji w infrastrukturę B+R

Fakultatywny pakiet obejmuje: prace przedwdrożeniowe, internacjonalizacja, wsparcie procesu uzyskania i ochrony praw własności intelektualnej, rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacja (transformacja w kierunku Przemysłu 4.0), „zazielenienie” przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, ocena środowiskowa).

Priorytet 2
Środowisko sprzyjające innowacjom

Inwestycje produkcyjne oraz:

4,35 mld EURO

Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych rozwiązań

(Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie: PARP, NCBiR).

3.45 mld EURO

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym

Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie, m.in.: NCBiR, PARP, BGK.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska