Dotacje

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska otrzyma 72,2 mld euro oraz z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 3,8 mld euro. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Jednocześnie Polska będzie miała do dyspozycji 57 mld EUR w ramach Planu na rzecz odbudowy Europy (KPO), który ma na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa.

Kluczowym priorytetem jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane są prace badawcze i rozwojowe (wraz ze stworzeniem prototypu), a także projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenia do produkcji wyników prac B+R. Dotacje zostaną przeznaczone na realizację inwestycji m.in. w innowacje, infrastrukturę B+R, cyfryzację, ochronę środowiska, energetykę czy też edukację.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

Dotacje na projekty B+R
badania i rozwój

Prace badawcze, w zakres których wchodzą
badania podstawowe, badania przemysłowe
i prace rozwojowe

Dotacje na centra
badawczo-rozwojowe

budowa lub rozbudowa nowoczesnych
centrów/działów badawczo-rozwojowych

Dotacje na wdrożenie
wyników prac B+R

Wdrożenie na rynek produktów lub usług opracowanych w wyniku prac B+R

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Priorytet 1
Wsparcie dla przedsiębiorców na badania i innowacje

Moduł obligatoryjny: Prace B+R

Moduł obligatoryjny: Wdrożenie innowacji

Fakultatywny pakiet obejmuje: infrastruktura B+R, prace przedwdrożeniowe, internacjonalizacja, wsparcie procesu uzyskania i ochrony praw własności intelektualnej, rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacja (transformacja w kierunku Przemysłu 4.0), „zazielenienie” przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, ocena środowiskowa).

Priorytet 2
Środowisko sprzyjające innowacjom

Inwestycje produkcyjne oraz:

4.35 mld EURO

Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie: PARP, NCBiR.

2.65 mld EURO

Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie, m.in.: NCBiR, PARP, BGK.

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska