Dotacje

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

W ramach Perspektywy Unijnej 2021-2027 duży nacisk zostanie położony na projekty, których celem jest wdrożenie na rynek produktów i usług opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych z zewnątrz prac B+R).

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych bądź opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), a następnie uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

W ramach dostępnych programów przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, m.in.:

Zakup gruntu

Zakup lub budowa budynków

Zakup maszyn i urządzeń

Budowa/zakup linii technologicznej

Zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)

Najbliższe konkursy

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska