Dotacje

100% skuteczności w Pilotażu Przemysł 4.0

W dniu 15 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie naboru w ramach Pilotażu Przemysł 4.0 (poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0.), w wyniku którego współpraca z Tridon Consulting zakończyła się kolejnym sukcesem w postaci przyznania dofinansowania na realizację projektów naszych klientów z maksymalną końcową oceną 15 punktów (15 na 15 punktów możliwych do uzyskania) gwarantując tym samym również wysoką pozycję na liście rankingowej. W ramach całego konkursu złożono 481 projektów, pozytywnie zostało ocenionych 186, do uzyskania grantu wybrano 37 projektów.

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Dofinansowaniem można było objąć takie koszty jak m.in. usługi doradcze, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji projektu!

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

+48 513 827 547

Budynek K1 Aleja Pokoju 1 31-548 Kraków

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności,programy i projekty unijne , © 2017 TRIDONCONSULTING.PL - Kraków Małopolska