Menu

Zespół

Magdalena Herod, Dyrektor Zarządzający Działu Doradztwa Europejskiego 

Od 15 lat doradza firmom w pozyskaniu środków unijnych i krajowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorców (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), a także jednostek naukowo-badawczych obejmujące realizowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych (w tym projektów wdrożeniowych), współfinansowanych ze środków krajowych oraz unijnych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych na nowe inwestycje (w tym projekty innowacyjne) oraz prace B+R, zarówno dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Od 15 lat współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w Polsce oraz podmiotami zagranicznymi reprezentującymi najbardziej zaawansowane technologicznie branże gospodarki, w których realizowane są projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe m.in. z branży inżynierii materiałowej, branży medycznej, chemicznej, farmaceutycznej, informatycznej, motoryzacyjnej czy lotniczej działającymi na terenie naszego kraju.

„W ciągu swojej 15-letniej praktyki zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych dla przedsiębiorstw i konsorcjów naukowych oraz wdrażania i organizacji tych projektów. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram przedsiębiorstwa na każdym etapie inwestycji: począwszy od wyboru optymalnego źródła finansowania, poprzez opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, na rozliczeniu projektu skończywszy.”

Magdalena Herod, Dyrektor Zarządzający Działu Doradztwa Europejskiego.

W TRIDON Consulting odpowiada za pracę zespołu konsultantów Działu Doradztwa Europejskiego oraz nadzór nad prowadzonymi projektami, koordynuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej oraz osobiście uczestniczy w kolejnych etapach procedury aplikacyjnej, a także wspiera i monitoruje rozliczanie dofinansowanych projektów.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ