Menu

Zakres usług

Tridon Consulting zapewnia wyspecjalizowane usługi doradztwa dotacyjnego na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Pełny outsourcing usługi doradczej obejmuje następujące etapy:

Etap I

Konsultacje i analiza
przedsięwzięcia:

 • analiza i weryfikacja planów rozwojowych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dofinansowania
 • wybór i ocena innowacyjnych projektów
 • rekomendacja najkorzystniejszego modelu finansowania dla planowanych do realizacji projektów
 • wskazanie najlepszego programu lub programów dotacyjnych z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
Etap II

Sporządzanie
dokumentacji aplikacyjnej:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności, analiza finansowa)
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (m.in. badania rynkowe, badania czystości patentowej)
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi (w razie takiej potrzeby)
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
 • dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień
 • przygotowanie do udziału w Panelu Ekspertów będącego częścią oceny merytorycznej projektu
Etap III

Umowa
o dofinansowanie:

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
 • doradztwo w trakcie wdrażania do realizacji projektu inwestycyjnego/projektu badawczo-rozwojowego
Etap IV

Rozliczenie unijnego projektu:

 • wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (w tym współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dotację)
 • wsparcie podczas przeprowadzania procedur konkursowych mających na celu wybór podwykonawcy inwestycji
 • wsparcie w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację
 • wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań pośrednich oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ