Menu
 

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

W okresie 2014–2020 duży nacisk zostanie położony na projekty, których celem będzie wdrożenie na rynek produktów i usług opracowanych w wyniku prac B+R (przeprowadzonych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych prac B+R).

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych bądź opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), a następnie uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Przedmiotem dofinansowania mogą być eksperymentalne prace rozwojowe, doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R oraz wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R - wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

W ramach dostępnych naborów wniosków przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, m.in.:

  • zakup gruntu
  • zakup lub budowa budynków
  • zakup maszyn i urządzeń
  • budowa linii technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
    (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejne konkursy wspierające wdrożenie w działalności gospodarczej zakupionych wyników prac B+R bądź wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym można pozyskać do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać w terminie:  

20 marca 2018 r. - 5 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj: Konkurs 3.2.1 PO IR - 2018 rok

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ