Menu
 

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

W ramach aktualnie realizowanej Perspektywy Unijnej 2014–2020 duży nacisk został położony na projekty, których celem jest wdrożenie na rynek produktów i usług opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych z zewnątrz prac B+R).

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych bądź opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), a następnie uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

W ramach dostępnych programów przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, m.in.:

  • zakup gruntu
  • zakup lub budowa budynków
  • zakup maszyn i urządzeń
  • budowa/zakup linii technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
    (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY:

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił kolejny konkurs wspierający wdrożenie w działalności gospodarczej m.in. zakupionych wyników prac B+R bądź wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie. Program realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w terminie:

od 01 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (Działanie 3.2.2 PO IR)

Więcej informacji o ww. programach znajduje się tutaj: Konkurs 3.2.2 PO IR

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ