Menu
 

DOTACJE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

W ramach aktualnie realizowanej Perspektywy Unijnej 2014–2020 duży nacisk został położony na projekty, których celem jest wdrożenie na rynek produktów i usług opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych z zewnątrz prac B+R).

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych bądź opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), a następnie uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Przedsiębiorstwa mogą wnioskować nawet do 20 mln zł dofinansowania na jeden projekt.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

W ramach dostępnych programów przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na realizację działań tradycyjnie postrzeganych jako działania inwestycyjne, m.in.:

  • zakup gruntu
  • zakup lub budowa budynków
  • zakup maszyn i urządzeń
  • budowa linii technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
    (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)

 

 

 

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 20 lutego 2019 r. ogłosi kolejne konkursy wspierające wdrożenie w działalności gospodarczej zakupionych wyników prac B+R bądź wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym można pozyskać do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w terminie:  

od 25 marca 2019 r. do 8 maja 2019 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj: Konkurs 3.2.1 PO IR

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ