Menu
 

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem i pozwolić przejść na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwa.

Główną Instytucją odpowiadającą za wspieranie realizacji projektów badawczych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR oferuje przedsiębiorcom możliwości uzyskania dofinansowania w ramach różnorodnych programów, w tym zarówno instrumentów ukierunkowanych na wsparcie projektów w ramach jednej, z góry wskazanej branży, jak i programów bez takiego ograniczenia. Celem I Osi priorytetowej PO IR jest pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Adresatami dostępnego wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, planujące realizację projektów B+R zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (także z jednostkami naukowymi).

W przypadku projektów B+R wsparciem można objąć następujące koszty:

  • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji prac B+R
  • aparatura naukowo-badawcza
  • usługi badawcze
  • wiedza techniczna
  • usługi doradcze i równorzędne
  • koszty operacyjne (m.in. materiały i surowce konieczne do przeprowadzenia prac B+R)
  • koszty ogólne.NAJBLIŻSZE KONKURSY:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, ogłosiło kolejne konkursy na dofinansowanie projektów B+R.


Mikro, małe, średnie (MŚP) i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie:

od 21 kwietnia 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. (MŚP)

od 03 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. (duże przedsiębiorstwa)

od 09 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r. (województwo mazowieckie - "Szybka Ścieżka dla Mazowsza")

Ponadto, w ramach kolejnych konkursów, wyodrębniono nowe obszary tematyczne dla firm chcących realizować prace B+R w dedykowanej ścieżce:

od 9 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. - Urządzenia grzewcze

od 30 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r. - OZE w transporcie

Więcej na temat ogólnego konkursu 1.1.1 (tzw. Szybka Ścieżka) znajdą Państwo tutaj: Konkurs 1.1.1 2020

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ