Menu
 

Dotacje

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE na lata 2014-2020 wyznacza „Strategia Europa 2020”, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

 

Do najważniejszych typów działań można zaliczyć:

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ