Menu
 

Szybka Ścieżka - dotacje na projekty B+R

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (aż do stworzenia prototypu) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane będą projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Ponadto, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wdrożeniem innowacji do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku.

Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy.

W pierwszej rundzie, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia (alokacja: 100 mln zł) o dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również konsorcja z jednostkami naukowymi). Druga runda w terminie 22 sierpnia - 14 września, skierowana jest do sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz ich konsorcjów (również z udziałem jednostek naukowych). Budżet 200 mln zł.

  • od 03 sierpnia 2020 do 21 sierpnia 2020 wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa,
  • od 22 sierpnia 2020 do 14 września 2020 wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Istnieje również możliwość finansowania projektów B+R w ramach wyodrębnionego obszaru tematycznego w ramach Programu:

  • AGROTECH - nabór wniosków rozpocznie się 10 września 2020 r. i potrwa do 06 listopada 2020 r.

 

  • "Szybka Ścieżka" dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów

W związku z epidemią koronawirusa uruchomiono nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki z budżetem 200 mln zł na prace B+R wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020, dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) dla projektów realizowanych na terenie całego kraju. Nabór wniosków potrwa od 06 maja do 31 grudnia 2020 r. i jest podzielony na etapy: runda 1) od 06 maja do 05 czerwca, runda 2) od 06 czerwca do 24 lipca, runda 3) od 25 lipca do 31 grudnia do godziny 12.00.

 

  • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (2.3.2 PO IR)

Alternatywą dla firm, które nie prowadzą u siebie działalności B+R lub nie posiadają zaplecza kadrowego czy infrastruktury, aby samodzielnie opracować technologię/produkt dla własnego pomysłu w ramach Działania 1.1.1 ("Szybka Ścieżka"), jest program 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Celem działania jest finansowanie usług dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju pomysłu firmy w zakresie nowej technologii i produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Konkurs w ramach komponentu usługowego potrwa do 30 września 2020 rKonkurs w ramach komponentu inwestycyjnego potrwa do 30 grudnia 2020 r.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą. Szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ