Menu
 

Szybka Ścieżka "AGROTECH" - innowacje w rolnictwie

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA - AGROTECH" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (aż do stworzenia prototypu) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane będą projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Ponadto, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wdrożeniem innowacji do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku.

Nabór wniosków nie jest podzielony rundy. Konkurs odbędzie się w terminie od 10 września do 06 listopada 2020 i skierowany jest zarówno do sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), jak i dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (również z udziałem jednostek naukowych). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Agenda badawcza nowego konkursu NCBiR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w które mają wpisywać się finansowane projekty:

1) Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie

2) Mechanizacja w rolnictwie

3) Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie

4) Rolnictwo precyzyjne (smart fields)

5) Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza

6) Bioenergia i biomateriały

 

W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia projektów badawczych także w innych działaniach, do których nabory jeszcze się nie zakończyły.

  • "Szybka Ścieżka" dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów

W związku z epidemią koronawirusa uruchomiono nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki z budżetem 200 mln zł na prace B+R wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020, dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) dla projektów realizowanych na terenie całego kraju. Nabór wniosków potrwa od 06 maja do 31 grudnia 2020 r. i jest podzielony na etapy: runda 1) od 06 maja do 05 czerwca, runda 2) od 06 czerwca do 24 lipca, runda 3) od 25 lipca do 31 grudnia do godziny 12.00.

 

  • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (2.3.2 PO IR)

Alternatywą dla firm, które nie prowadzą u siebie działalności B+R lub nie posiadają zaplecza kadrowego czy infrastruktury, aby samodzielnie opracować technologię/produkt dla własnego pomysłu w ramach Działania 1.1.1 ("Szybka Ścieżka"), jest program 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Celem działania jest finansowanie usług dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju pomysłu firmy w zakresie nowej technologii i produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Konkurs w ramach komponentu usługowego potrwa do 31 grudnia 2020 rKonkurs w ramach komponentu inwestycyjnego potrwa do 30 grudnia 2020 r.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą. Szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ