Menu
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2019/2020 - AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (aż do stworzenia prototypu) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane będą projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Ponadto, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wdrożeniem innowacji do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku.

Obecnie trwa konkurs w ramach wyodrębnionego obszaru tematycznego dla firm chcących realizować prace badawczo-rozwojowe w następującym zakresie:

  1. URZĄDZENIA GRZEWCZE (alokacja konkursu: 200 mln zł) - nabór wniosków rozpocznie się 9 grudnia 2019 r. i potrwa do 31 marca 2020 r.

 

  •  BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (2.3.2 PO IR)

Celem działania jest finansowanie usług dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju pomysłu firmy w zakresie nowej technologii i produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Konkurs w ramach komponentu usługowego potrwa do 28 maja 2020 r. (alokacja wynosi 50 mln zł).  Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego potrwa do 7 lipca 2020 r. (alokacja wynosi 20 mln zł).

 

  • KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (3.2.2 PO IR) - INWESTYCJE W PRODUKCJĘ

Celem działania jest finansowanie inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie, produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w formie dotacji - premii technologicznej - otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

Aktualny nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odbywa się w terminie 15.10.2019 r. - 23.04.2020 r. Alokacja konkursu: 350 mln zł.

 

Kolejne konkursy, zaplanowane do realizacji w 2020 roku, w ramach których przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować swoje projekty inwestycyjne, projekty badawcze i rozwojowe, będą ogłaszane zgodnie z terminami podanymi w aktualnym Harmonogramie PO IR na 2020 rok Harmonogram PO IR 2020

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu KONTAKT.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ