Menu
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2019 - JESIENNE NABORY WNIOSKÓW

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Poniżej przedstawiamy flagowe konkursy realizowane w ramach PO IR, wspierające projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej (B+R) przez przedsiębiorstwa.

Wśród najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorców znajdują się m.in. takie programy jak:

 

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (realizacja prac badawczych w celu opracowania nowego produktu/technologii) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR, w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Współfinansowane będą przedsięwzięcia B+R (projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, z możliwością uwzględnienia prac przedwdrożeniowych) realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się 16 września 2019 r. Pula środków przeznaczonych na konkurs wyniesie 1,1 mld zł.

Dodatkowo 2 września 2019 r. został uruchomiony konkurs dla firm chcących realizować prace badawczo-rozwojowe w ścieżce tematycznej: TWORZYWA SZTUCZNE (alokacja konkursu wynosi 180 mln zł) oraz TECHNOLOGIE KOSMICZNE (alokacja konkursu: 300 mln zł).

10 października 2019 r. ogłoszone zostaną kolejne dwa konkursy w dwóch ścieżkach tematycznych: INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA oraz URZĄDZENIA GRZEWCZE. Nabór wniosków rozpocznie się 14 listopada 2019 r. i potrwa do 14 stycznia 2020 r.

 

  • CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE (2.1 PO IR) - INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ B+R

Projekty dotyczące inwestycji w Centra Badawczo-Rozwojowe obejmują tworzenie i rozwój jednostki organizacyjnej rozpoczynającej lub rozwijającej działalność B+R, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do działalności B+R pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np. zakup gruntu, zakup lub budowa budynków pod działalność Centrum B+R, nabycie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Najbliższy nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla dużych przedsiębiorstw odbędzie się w terminie od 26 września 2019 r. do 14 października 2019 r. (alokacja konkursu wynosi 350 mln zł).

 

  • BADANIA NA RYNEK (3.2.1 PO IR) - INWESTYCJE W PRODUKCJĘ

Projekty inwestycyjne obejmują wdrożenie wyników prac B+R (zakupionych lub opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie) lub wdrożenie innowacji technologicznej (własnej lub nabytej) mającej postać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

Najbliższy nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odbędzie się w terminie 01.10.2019 - 31.10.2019. Łączna alokacja trzech konkursów 3.2.1 PO IR wyniesie 1,1 mld zł (w tym 850 mln zł w konkursie ogólnym).

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ