Menu
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2019 - JESIENNE NABORY WNIOSKÓW

Poniżej przedstawiamy flagowe konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), wspierające projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej (B+R) przez przedsiębiorstwa, do których aktualnie trwają nabory wniosków.

Wśród najpopularniejszych konkursów dla przedsiębiorców znajdują się m.in. takie programy jak:

 

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (aż do stworzenia prototypu) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane będą projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Ponadto, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wdrożeniem innowacji do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku.

Nabór wniosków rozpoczął się 16 września 2019 r. i potrwa do 16 grudnia 2019 r. Pula środków przeznaczonych na konkurs wyniesie 1,1 mld zł.

 

Dodatkowo, w ramach kolejnych konkursów, wyodrębniono nowe obszary tematyczne dla firm chcących realizować prace badawczo-rozwojowe w dedykowanej ścieżce.

INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA (alokacja konkursu: 200 mln zł) - nabór wniosków rozpoczął się 14 listopada 2019 r. i potrwa do 14 stycznia 2020 r.

URZĄDZENIA GRZEWCZE (alokacja konkursu: 200 mln zł) - nabór wniosków rozpocznie się 9 grudnia 2019 r. i potrwa do 31 marca 2020 r.

 

  • KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (3.2.2 PO IR) - INWESTYCJE W PRODUKCJĘ

Celem działania jest finansowanie inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie, produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w formie dotacji - premii technologicznej - otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

Aktualny nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odbywa się w terminie 15.10.2019 r. - 27.02.2020 r. Alokacja konkursu: 350 mln zł.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ