Menu
 

DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

16 lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs wspierający prowadzenie prac B+R przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR "Szybka Ścieżka". Celem działania jest współfinansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Przedmiot dofinansowania:

  • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe)
  • tylko eksperymentalne prace rozwojowe (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania na jeden projekt:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

- dla mikro i małych przedsiębiorców:

  • 80% kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych
  • 60% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych

- dla średniego przedsiębiorcy:

  • 75% kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych
  • 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis - 90% kosztów kwalifikowanych tych prac

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP - 50% kosztów kwalifikowanych tych prac.

 

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrwa od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. Konkurs podzielony jest na 4 rundy trwające:

  • od 16 sierpnia do 30 września;
  • od 1 października do 31 października;
  • od 1 listopada do 30 listopada;
  • od 1 grudnia do 14 grudnia do godziny 16.00.

Konkurs jest podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

Budżet konkursu wynosi 700 mln zł.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ