Menu
 

DOTACJE NA INNOWACJE - DZIAŁANIE 3.2.1 POIR

Za wdrażanie działania 3.2.1 PO IR "Badania na rynek" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie Mapy Pomocy Regionalnej 2014-2020 - o jej wysokości decyduje miejsce realizacji projektu (województwo) i wielkość przedsiębiorstwa.

Konkurs wspiera projekty inwestycyjne mające na celu wdrożenie we własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwo (lub na jego zlecenie) lub zakupionych od innego podmiotu, które mają kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu technologicznego.

Nabór do programu 3.2.1 PO IR rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 17 lutego 2021 r. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Wśród wydatków podlegających dofinansowaniu znajdują się m.in. następujące pozycje kosztowe:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej;
  • zakup lub wytworzenie środków trwałych;
  • zakup robót i materiałów budowlanych np. w celu budowy, rozbudowy budynków, budowli lub ich części, w celu przebudowy i adaptacji budynków, budowli lub ich części do celów inwestycji;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą. Szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ