Menu
 

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

  • DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR "SZYBKA ŚCIEŻKA" - PROJEKTY B+R

W przypadku realizacji projektu B+R (aż do stworzenia prototypu) jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach "Szybkiej Ścieżki" mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Wsparciem można objąć takie koszty jak m.in. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce). W ramach działania współfinansowane będą projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu, realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Ponadto, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wdrożeniem innowacji do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku.

W dniu 7 lutego 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do ogólnego konkursu 1.1.1 PO IR, który przeznaczony jest dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Konkurs podzielony został na etapy:

  • od 03 sierpnia 2020 do 21 sierpnia 2020 wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa,
  • od 22 sierpnia 2020 do 14 września 2020 wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Istnieje również możliwość finansowania projektów B+R w ramach wyodrębnionego obszaru tematycznego w następującym zakresie:

  • OZE W TRANSPORCIE (alokacja konkursu: 200 mln zł) - nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia 2020 r. i potrwa do 10 lipca br.
  • AGROTECH - nabór wniosków rozpocznie się 10 września 2020 r. i potrwa do 06 listopada 2020 r.

 

Dotacje dedykowane rozprzestrzenianiu się wirusów

W związku z epidemią koronawirusa uruchomiono nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki z budżetem 200 mln zł na prace B+R wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020, dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) dla projektów realizowanych na terenie całego kraju. Nabór wniosków potrwa od 06 maja do 31 grudnia 2020 r. i jest podzielony na etapy: runda 1) od 06 maja do 05 czerwca, runda 2) od 06 czerwca do 24 lipca, runda 3) od 25 lipca do 31 grudnia do godziny 12.00.

 

  •  BONY NA INNOWACJE DLA MŚP (2.3.2 PO IR)

Ciekawą alternatywą dla firm, które nie prowadzą u siebie działalności B+R lub nie posiadają zaplecza kadrowego czy infrastruktury, aby samodzielnie opracować technologię/produkt dla własnego pomysłu, jest program 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Celem działania jest finansowanie usług dla firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju pomysłu firmy w zakresie nowej technologii i produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Konkurs w ramach komponentu usługowego potrwa do 30 września 2020 r. (alokacja wynosi 130 mln zł).  Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego potrwa do 30 grudnia 2020 r. (alokacja wynosi 20 mln zł).

 

  • DOTACJE NA CENTRA B+R (2.1 PO IR) - INWESTYCJE W TWORZENIE LUB ROZBUDOWĘ DZIAŁU B+R

Dofinansowanie ze środków unijnych umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie długofalowo projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach własnego Centrum B+R. Budowa/rozbudowa Działu B+R w przedsiębiorstwie, poprzez inwestycję w środki trwałe i zatrudnienie nowych pracowników, umożliwia bardziej efektywne podejmowanie zaplanowanych działań biznesowych, a przede wszystkim przyczynia się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych na przestrzeni wielu lat.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, m.in. zakup gruntu, zakup, budowa lub remont nieruchomości pod działalność Centrum B+R, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i województwa, w którym zlokalizowana zostanie planowana inwestycja. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w formie dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji.

Aktualny nabór wniosków dla mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw odbędzie się w terminie od 14 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Budżet konkursu: 350 mln zł.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą. Szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT.

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ