Menu
 

SZYBKA ŚCIEŻKA - FINANSOWANIE ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

Prowadzenie własnych prac badawczych oraz wdrażanie ich wyników do produkcji to kapitałochłonne procesy, dlatego też przedsiębiorstwa niejednokrotnie decydują się na pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy unijnych, które pozwalają na zwiększenie efektywności finansowej podejmowanych inwestycji.

Warto skorzystać z bogatej oferty funduszy unijnych dostępnych jeszcze w 2019 roku, który jest już przedostatnim rokiem obecnie trwającej perspektywy unijnej i wykorzystać szansę na budowanie przewagi konkurencyjnej swojej firmy dzięki funduszom europejskim.

Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać oraz poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku mogą zaangażować się w działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie nowych/ulepszonych produktów czy nowych rozwiązań technologicznych. Rozpoczęcie działalności B+R może być dla firmy nowym impulsem do rozwoju przedsiębiorstwa.

W przypadku realizacji projektu B+R, jednym z najpopularniejszych w Polsce programów jest Działanie 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka), w którym możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie unijne do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowaniem można objąć takie koszty, jak np. wynagrodzenia zespołu projektowego, usługi badawcze, koszty operacyjne (materiały, surowce do badań czy prowadzonych testów). W ramach działania 1.1.1 współfinansowane są projekty celowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub przez konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Dodatkowo, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale jeszcze przed wdrożeniem innowacji do procesu produkcji.

Nabór wniosków rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia 2019 r. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1,1 mld zł. Konkurs podzielony jest na 4 rundy trwające:

  • od 16 września do 31 października 2019;
  • od 1 listopada do 30 listopada 2019;
  • od 1 grudnia do 16 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

Konkurs jest podzielony na etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

 

Dla firm chcących realizować projekty B+R w odrębnych ścieżkach tematycznych, NCBIR przygotował kolejne konkursy:

  • od 2 września do 15 listopada 2019 r.: ścieżka tematyczna TWORZYWA SZTUCZNE oraz TECHNOLOGIE KOSMICZNE
  • od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.: ścieżka tematyczna INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
  • od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.: ścieżka tematyczna URZĄDZENIA GRZEWCZE

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ