Menu
 

HARMONOGRAM 2021 - TERMINY NABORÓW

W ramach bogatej oferty funduszy unijnych, w Harmonogramie POIR na 2021 rok, zaplanowano konkursy zarówno dla projektów badawczo-rozwojowych (projekty mające na celu opracowanie i wytworzenie prototypów nowych rozwiązań produktowych i technologicznych) oraz projektów inwestycyjnych (projekty wdrożeniowe mające na celu uruchomienie nowej produkcji/świadczenie nowych usług).

Są to między innymi:

Działanie 1.1.1 PO IR tzw. "Szybka Ścieżka"

W przypadku realizacji prac B+R (w celu opracowania i przetestowania np. nowej technologii czy nowego produktu) jednym z najpopularniejszych programów wśród przedsiębiorców jest Działanie 1.1.1 PO IR, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o max. 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowaniem można objąć m.in. takie koszty jak: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczych, usługi, koszty amortyzacji, najmu lub leasingu aparatury badawczej, materiały i surowce, elementy do budowy prototypów, koszty pośrednie (m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej, administracyjnej). Możliwe jest również dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w wysokości max. 90% kosztów kwalifikowanych tej części projektu.

Nabór wniosków zostanie rozpoczęty 22 marca 2021 r. i zakończy się 04 maja 2021. r. Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

 

Działanie 2.3.2 PO IR "Bon na innowacje dla MŚP"

Ciekawą propozycją dla firm, które nie prowadzą u siebie prac badawczo-rozwojowych, a chciałaby jednak opracować coś nowego i przetestować przed wdrożeniem rozwiązania na rynek, istnieje możliwość sfinansowania projektu w ramach działania 2.3.2 PO IR - programu wdrażanego przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Jeśli firma np. nie posiada zaplecza kadrowego czy infrastruktury koniecznej do opracowania i przetestowania nowego wyrobu czy technologii, warto zainteresować się ww. programem. W ramach niego można otrzymać dofinansowanie do 85% na zakup usługi od jednostki naukowej (w tym Centrów Badawczo-Rozwojowych) dotyczącej opracowania i przetestowania odpowiedniej technologii/produktu/usługi wraz z wytworzeniem demonstracyjnego prototypu. Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł.

Nabór wniosków potrwa jeszcze do 30 grudnia 2020 r. Wnioskodawcy: MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Działanie 2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców"

Dofinansowaniu będą podlegać projekty mające na celu opracowanie nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie inwestycji niezbędnej do jej wdrożenia. Innowacja produktowa musi odpowiadać na specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem). Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000,00 zł.

Najbliższa runda konkursowa potrwa do 28 lutego 2021 r. Wnioskodawcy: MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski, poza Polską Wschodnią (tj. województwami lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim).

 

Działanie 3.2.1 PO IR "Badania na rynek"

Konkurs wspierający projekty inwestycyjne mające na celu wdrożenie we własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R zrealizowanych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, lub zakupionych od podmiotu zewnętrznego, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług. Dofinansowaniu podlegają m.in. następujące koszty: roboty i materiały budowlane (m.in. budowa lub rozbudowa zakładu produkcji), środki trwałe (m.in. maszyny, urządzenia, linie technologiczne), wartości niematerialne i prawne (m.in. know-how, licencje, patenty). 

Nabór wniosków rozpocznie się 13 stycznia 2021 r. i potrwa do 17 lutego 2021 r. Wnioskodawcy: MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Działanie 3.2.2 PO IR "Kredyt na innowacje technologiczne"

W dniu 18 maja br. ogłoszony został kolejny konkurs wspierający wdrożenie wyników prac B+R / ulepszonej technologii do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do konkursu w terminie od 01.06.2020 do 30.12.2020 r., z budżetem wynoszącym 350 mln PLN. Konkurs ten obejmuje zmiany wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, m.in:

  • innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania finansowania;
  • nawet 100% kosztów kwalifikowanych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym;
  • zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

 

Aktualny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2021 rok (prezentujący pełne zestawienie możliwych naborów) znajduje się na stronie Harmonogram PO IR - 2021 rok

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ