Menu
 

HARMONOGRAM 2020 - TERMINY NABORÓW

Rok 2020 będzie ostatnim rokiem obecnej perspektywy finansowej. Jednak pomimo tego, oferta funduszy unijnych dostępna w 2020 roku, wygląda dla przedsiębiorców naprawdę interesująco. Harmonogram konkursów zaplanowanych na 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zakłada, iż już w I kwartale tego roku ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków w ramach programów wspierających innowacyjne projekty, cieszące się niezmiennie bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

W ramach bogatej oferty funduszy unijnych, w Harmonogramie POIR na 2020 rok, zaplanowano konkursy zarówno dla projektów badawczo-rozwojowych (projekty mające na celu opracowanie i wytworzenie prototypów nowych rozwiązań produktowych i technologicznych) oraz projektów inwestycyjnych (projekty wdrożeniowe mające na celu uruchomienie nowej produkcji/świadczenie nowych usług).

 

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

  • Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Od 7 lutego do 18 czerwca 2020 r. odbędą się 4 rundy konkursowe w ramach Działania 1.1.1 PO IR (tzw. Szybka Ścieżka) - 2 rundy dla dużych przedsiębiorstw i 2 rundy dla mikro, małych i średnich firm (całkowity budżet wyniesie 1,2 mld PLN). W okresie od 3 sierpnia do 14 września 2020 r. odbędą się kolejne 2 rundy konkursowe (po 1 dla każdej z ww. grup przedsiębiorców).

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: 1) od 07.02. do 20.04.2020 r. oraz 2) od 03.08. do 21.08.2020 r.

MŚP: od 21.04. do 18.06.2020 r. oraz 2) od 22.08. do 14.09.2020 r.

  • Konkurs "Szybka Ścieżka dla Mazowsza" - przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony 9 marca z budżetem 500 mln zł. Nabór w konkursie zostanie przeprowadzony od 09 kwietnia do 14 maja 2020 r.

Ponadto, istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w dedykowanej ścieżce tematycznej: urządzenia grzewcze (nabór wniosków do 30.04.2020 r.), program GameINN (nabór wniosków do 17.04.2020 r.) oraz OZE w transporcie (nabór wniosków do 10 lipca 2020 r.)

 

Dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe

Mikro/Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w terminie od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. Budżet konkursu wyniesie 350 mln PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie własnych projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach Centrum B+R, a w efekcie oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

W dniu 24 lutego ogłoszony został kolejny konkurs wspierający wdrożenie wyników prac B+R do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 "Badania na rynek". Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 12 maja 2020 r. (budżet 550 mln PLN). Dodatkowo zaplanowano również konkurs dedykowany miastom średnim (150 mln PLN) oraz projektom na rzecz dostępności (50 mln PLN). 

Ponadto, w ramach drugiego programu ogłoszonego jeszcze w 2019 r., jakim jest Działanie 3.2.2 POIR "Kredyt na innowacje technologiczne", także w terminie do 24 czerwca 2020 r. można jeszcze skladać wnioski o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii. BGK zaplanował w 2020 r. również drugą rundę konkursową w terminie od 24.09 do 30.12.2020 r. z budżetem wynoszącym 350 mln PLN.

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ