Menu
 

HARMONOGRAM 2020 - TERMINY NABORÓW

W ramach bogatej oferty funduszy unijnych, w Harmonogramie POIR na 2020 rok, zaplanowano konkursy zarówno dla projektów badawczo-rozwojowych (projekty mające na celu opracowanie i wytworzenie prototypów nowych rozwiązań produktowych i technologicznych) oraz projektów inwestycyjnych (projekty wdrożeniowe mające na celu uruchomienie nowej produkcji/świadczenie nowych usług).

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

  • Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

W okresie od 3 sierpnia do 14 września 2020 r. odbędą się kolejne 2 rundy konkursowe (po 1 dla każdej z ww. grup przedsiębiorców).

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA: od 03.08. do 21.08.2020 r.

MŚP: od 22.08. do 14.09.2020 r.

Ponadto, istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w dedykowanej ścieżce tematycznej: OZE w transporcie (nabór wniosków do 10 lipca 2020 r.) oraz AGROTECH (nabór wniosków do 06 listopada 2020 r.).

Dotacje na Centra Badawczo-Rozwojowe

Mikro/Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w terminie od 14 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Budżet konkursu wyniesie 350 mln PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia przedsiębiorstwom zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie własnych projektów badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) w ramach Centrum B+R, a w efekcie oferować na rynku nowe technologie/produkty/usługi oparte na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

W dniu 18 maja br. ogłoszony został kolejny konkurs wspierający wdrożenie wyników prac B+R / ulepszonej technologii do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do konkursu w terminie od 01.06.2020 do 30.12.2020 r., z budżetem wynoszącym 350 mln PLN. Konkurs ten obejmuje zmiany wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, m.in:

  • innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania finansowania;
  • nawet 100% kosztów kwalifikowanych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym;
  • zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

 

Aktualny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 rok znajduje się na stronie Harmonogram POIR 2020

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ