Menu
 

DOTACJE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 30 sierpnia 2019 r. ogłosi kolejny konkurs wspierający wdrożenie w działalności gospodarczej wyników prac B+R (zakupionych bądź przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek".

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać w terminie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) poszukujących możliwości sfinansowania projektów inwestycyjnych ciekawą propozycją jest poddziałanie 3.2.1 "Badania na rynek" PO IR, które umożliwia pozyskanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji nawet do 70% kosztów inwestycji. Przedmiotem dofinansowania są projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinasowania mogą być następujące koszty: 

  • wydatki inwestycyjne (m.in.: środki trwałe - maszyny, urządzenia, linie technologiczne; koszty nabycia robót i materiałów budowlanych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, know-how). 
  • usługi doradcze,
  • eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie firmy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej: do 70%. 

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ