Menu
 

DOTACJE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny konkurs wspierający wdrożenie w działalności gospodarczej wyników prac B+R (zakupionych bądź przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym można pozyskać do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie 20 marca 2018 r. - 5 grudnia 2018 r. (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie).

Konkurs jest podzielony na 5 rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I - w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.
  • dla rundy II - w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.
  • dla rundy III - w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
  • dla rundy IV - w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.
  • dla rundy V - w terminie od 1 listopada do 5 grudnia 2018 r.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu 3.2.1 PO IR są projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinasowania w ramach projektów mogą być: 

  • wydatki inwestycyjne (m.in.: środki trwałe - maszyny, urządzenia, linie technologiczne; koszty nabycia robót i materiałów budowlanych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, know-how). 
  • usługi doradcze,
  • eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie firmy.

Alokacja konkursu: 750 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 20 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej: do 70%. 

W ramach konkursu 3.2.1  przewidziany jest również osobny konkurs dedykowany średnim miastom. Alokacja dedykowanego konkursu wynosi 500 mln PLN.

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ