Menu
 

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

 Działanie 1.1.1 PO IR tzw. "Szybka Ścieżka"

W przypadku realizacji prac B+R (w celu opracowania i przetestowania np. nowej technologii czy nowego produktu) jednym z najpopularniejszych programów wśród przedsiębiorców jest Działanie 1.1.1 PO IR, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o max. 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowaniem można objąć m.in. takie koszty jak: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczych, usługi, koszty amortyzacji, najmu lub leasingu aparatury badawczej, materiały i surowce, elementy do budowy prototypów, koszty pośrednie (m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej, administracyjnej). Możliwe jest również dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w wysokości max. 90% kosztów kwalifikowanych tej części projektu.

Nabór wniosków zostanie rozpoczęty 22 marca 2021 r. i zakończy się 04 maja 2021. r. Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy - pierwsza skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych) z budżetem wysokości 100 mln zł. Nabór rozpocznie się 22 marca 2021 r. i potrwa maksymalnie do 12 kwietnia 2021 r. Druga runda skierowana jest do firm z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi), jej budżet wynosi 200 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 13 kwietnia 2021 r. i potrwa maksymalnie do 04 maja 2021 r.

 

Działanie 2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców"

Ciekawą alternatywą dla przedsiębiorstw, które nie prowadzą u siebie działalności B+R, a chciałyby opracować nowy lub ulepszony produkt i przeprowadzić jego walidację przed wdrożeniem rozwiązania na rynek, jest Działanie 2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców".

Dofinansowaniu będą podlegać projekty mające na celu opracowanie nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie inwestycji niezbędnej do jej wdrożenia. Innowacja produktowa musi odpowiadać na specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem). Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000,00 zł.

Najbliższa runda konkursowa potrwa do 31 maja 2021 r. Wnioskodawcy: MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski, poza Polską Wschodnią (tj. województwami lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim).

 

Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji to prosimy o kontakt

Zachęcamy do współpracy!

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ