Menu
NEWSLETTER

Fundusze Unijne 2014-2020
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o atrakcyjnych źródłach finansowania nowych inwestycji z dotacji unijnych zachęcamy do zapisania się na Newsletter Fundusze Unijne 2014-2020.

Zapisz się
NEWSLETTER

Fundusze Unijne 2014-2020
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o atrakcyjnych źródłach finansowania nowych inwestycji z dotacji unijnych zachęcamy do zapisania się na Newsletter Fundusze Unijne 2014-2020.

ZESPÓŁ DORADZTWA EUROPEJSKIEGO

pomaga przedsiębiorstwom zdobywać wsparcie ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych) dla projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych na terenie całego kraju.

Służymy radą na każdym etapie realizacji usługi doradczej, w szczególności przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o unijne wsparcie, dzięki czemu pozyskiwanie funduszy na Państwa przedsięwzięcie przebiegnie w sposób profesjonalny, sprawny i efektywny.

Wieloletnie doświadczenie zespołu projektowego gwarantuje profesjonalne doradztwo, jak również indywidualne dopasowanie rozwiązań do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

 

Zaufaj sprawdzonemu partnerowi.

Aktualności

17.07
DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

16 lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs wspierający prowadzenie prac B+R przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR "Szybka Ścieżka". Celem działania jest współfinansowanie projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, aż do wytworzenia prototypu.

07.05
DOTACJE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny konkurs wspierający wdrożenie w działalności gospodarczej wyników prac B+R (zakupionych bądź przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym można pozyskać do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

DOTACJE

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE na lata 2014-2020 wyznacza „Strategia Europa 2020”, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat terminów ogłaszania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych typów działań można zaliczyć:

DOTACJE NA PROJEKTY B+R

prace badawcze, w zakres których wchodzą
badania podstawowe, badania przemysłowe
i prace rozwojowe

DOTACJE NA CENTRA
BADAWCZO-ROZWOJOWE

budowa lub rozbudowa nowoczesnych
centrów/działów badawczo-rozwojowych

DOTACJE NA WDROŻENIE
WYNIKÓW PRAC B+R

wdrożenie na rynek produktów lub usług opracowanych w wyniku prac B+R

ZAUFAJ PROFESJONALNEMU WSPARCIU DORADCÓW FIRMY TRIDON CONSULTING

Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń, spełniając oczekiwania przedsiębiorstw względem fachowego i rzetelnego doradztwa obejmującego wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania

Zakres usług

 Tridon Consulting zapewnia wyspecjalizowane usługi doradztwa dotacyjnego na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Pełny outsourcing usługi doradczej obejmuje następujące etapy:

1

Konsultacje
i analiza
przedsięwzięcia

2

Sporządzanie
dokumentacji
aplikacyjnej

3

Umowa o
dofinansowanie

4

Rozliczenie
unijnego
projektu

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ