Menu
NEWSLETTER

Fundusze Unijne 2014-2020
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o atrakcyjnych źródłach finansowania nowych inwestycji z dotacji unijnych zachęcamy do zapisania się na Newsletter Fundusze Unijne 2014-2020.

Zapisz się
NEWSLETTER

Fundusze Unijne 2014-2020
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o atrakcyjnych źródłach finansowania nowych inwestycji z dotacji unijnych zachęcamy do zapisania się na Newsletter Fundusze Unijne 2014-2020.

ZESPÓŁ DORADZTWA EUROPEJSKIEGO

wspiera przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania pomocy publicznej dla projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych na terenie całego kraju.

Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zespół TC przez ostatnie 12 lat zdobywał doświadczenie na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój ich biznesu. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie realizacji usługi doradczej, w szczególności przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o unijne wsparcie, dzięki czemu pozyskiwanie funduszy na Państwa przedsięwzięcie przebiegnie w sposób profesjonalny, sprawny i efektywny.

Wieloletnie doświadczenie zespołu projektowego gwarantuje profesjonalne doradztwo, jak również indywidualne dopasowanie rozwiązań do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

 

Zaufaj sprawdzonemu partnerowi.

Aktualności

08.05
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2019 - PONAD 6 MLD ZŁ NA INNOWACJE

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w roku 2019 w ramach POIR, udostępniono szeroki wachlarz konkursów, a łączna kwota w wysokości ponad 6 mld zł przeznaczona na sfinansowanie projektów B+R i projektów inwestycyjnych umożliwi przedsiębiorcom w szerokim zakresie skorzystanie z funduszy UE wspierających ich działalność produkcyjną oraz działalność B+R.

28.05
DOTACJE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 30 sierpnia 2019 r. ogłosi kolejny konkurs wspierający wdrożenie w działalności gospodarczej wyników prac B+R (zakupionych bądź przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie). Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”, w którym minimalna wartość kosztów inwestycji musi wynosić minimum 1 mln PLN.

DOTACJE

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

W celu zbudowania silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa podejmują szereg działań biznesowych, istotnych z punktu widzenia bieżącego rozwoju. Jedną ze strategii, możliwych do zastosowania przez firmę, jest utworzenie oferty produktowej w oparciu o innowacje przy wsparciu finansowania z dotacji UE.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

Do najważniejszych typów działań można zaliczyć:

DOTACJE NA PROJEKTY B+R

prace badawcze, w zakres których wchodzą
badania podstawowe, badania przemysłowe
i prace rozwojowe

DOTACJE NA CENTRA
BADAWCZO-ROZWOJOWE

budowa lub rozbudowa nowoczesnych
centrów/działów badawczo-rozwojowych

DOTACJE NA WDROŻENIE
WYNIKÓW PRAC B+R

wdrożenie na rynek produktów lub usług opracowanych w wyniku prac B+R

ZAUFAJ PROFESJONALNEMU WSPARCIU DORADCÓW FIRMY TRIDON CONSULTING

Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń, spełniając oczekiwania przedsiębiorstw względem fachowego i rzetelnego doradztwa obejmującego wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania

Zakres usług

 Tridon Consulting zapewnia wyspecjalizowane usługi doradztwa dotacyjnego na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych.

Nasza oferta jest kompleksową usługą doradztwa dotacyjnego - pozyskujemy dla naszych klientów dotacje unijne i inne środki publiczne, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Pełny outsourcing usługi doradczej obejmuje następujące etapy:

1

Konsultacje
i analiza
przedsięwzięcia

2

Sporządzanie
dokumentacji
aplikacyjnej

3

Umowa o
dofinansowanie

4

Rozliczenie
unijnego
projektu

Aleja Pokoju 1 (Budynek K1)
31-548 Kraków

telefon: 513 827 547
e-mail: mherod@tridonconsulting.pl

MASZ PYTANIA?
NAPISZ LUB ZADZWOŃ